Terug naar het overzicht

De bakens verzet, het roer om

De bakens verzet, het roer om

Het wordt een metamorfose zonder weerga. Een onderneming van naam maakt plaats voor een nieuwe schepping. Kweekerij Kasteel Amstenrade gaat, Goed Groen komt.

Kweekerij Kasteel Amstenrade gaat? Ja. Het is nauwelijks voor te stellen na 85 jaar -noch voor eigenaren Harry en Yvonne Huisman noch, voor hun grote schare klanten en toeleveranciers- maar als gevolg van voorgenomen veranderingen op het landgoed Amstenrade waartoe de kwekerij als apart verpacht hoekje behoort, krijgt het terrein waar de familie Huisman drie generaties lang de groene scepter zwaaide, een andere bestemming.

Niet een verandering die de Huismannen ambieerden, maar als zaken een wending nemen waarop je weinig of geen invloed kunt uitoefenen, kun je maar beter het initiatief naar je toe trekken. Met nieuwe plannen. En dat doen Harry en Yvonne Huisman. Deze maand houden zij op de vrijdagen en zaterdagen opheffingsuitverkoop. De traditionele Winter Christmas Fair eind november zal in 2013 dan ook niet meer worden gehouden.

Het betekent niet dat Harry en Yvonne nu thuis achter hun laatste geraniums gaan zitten, integendeel. Activiteiten die de laatste jaren in het verlengde van de kwekerij waren ontwikkeld, zoals tuinverzorging in de breedste zin en het bezoeken van beurzen in voornamelijk Duitsland en België met hun fameuze assortiment Hydrangea’s (Hortensia’s), worden nu 'core business', de hoofdzaak van het bedrijf.

"In feite keren we de rollen om", illustreert Harry Huisman de ingrijpende verandering. "De klanten komen straks niet meer naar ons, maar wij gaan naar de klant".

Goed Groen heet de nieuwe onderneming. Het omvat tuinverzorging en -onderhoud, beplanting en advies. Harry Huisman kan er zijn levenslange ervaring niet alleen in kwijt, hij heeft deze activiteit de laatste anderhalf, twee jaar al flink geïntensiveerd toen de eerste signalen zichtbaar werden van de ommezwaai die de eigenaren van het landgoed Amstenrade kennelijk voor ogen staat.

Wie zijn of haar tuin eens een flinke opknapbeurt wil geven, er een frisse wind doorheen wil jagen of domweg met enige regelmaat onderhoud wenst, is bij Huisman aan het juiste adres. Zolang het maar aan ‘de groene kant’ blijft. Dat wil zeggen, zolang het gaat om alles wat groei en bloeit. Met stenen tuinen heeft Huisman niets. Inpassen van groene plannen in al bestaande stenen kaders, daarvoor is hij wél de man, maar niet voor het letterlijk ontgroenen van een tuin om die 'onderhoudsarm' of zelfs 'onderhoudsvrij' te maken door hem volledig te bestraten.

Gazons, borders, struiken, bomen, Huisman houdt het graag bij of helpt gewenste veranderingen en verbeteringen door te voeren en staat daarin de klant met raad en daad bij.

"Snoeien? Ja, maar dan niet beperkt tot één keer per jaar, maar minstens twee keer. Want wie in het najaar afwil van overtollige groei van bijvoorbeeld struiken die in de winter op hun mooist tonen, doet zichzelf tekort door daar in de herfst het mes in te willen zetten. Dat snoeien kan juist beter helemaal aan het einde van de winter gebeuren."

En zo kan hij de klant aan legio adviezen helpen bij de aanleg van een tuin:

  • welke volgorde?
  • Wat nu en wat beter straks?
  • Hoe in te vullen?
  • Welke kleuren?Wat beter voor de ene standplaats en wat juist geschikter voor de andere?

"Mijn jarenlange ervaring inzetten om mensen een prachtige tuin te geven. Samen met de klant plannen maken en kleuren en vormen combineren, zoeken naar spannende contrasten zonder de eenheid uit het oog te verliezen. Luisteren naar de opdrachtgever is daarbij van doorslaggevend belang. Goed luisteren waarmee werkbare en tevreden stellende oplossingen binnen bereik komen."

En zo houdt Huisman contact met de klant die in de achterliggende 85 jaar naar de Kweekerij toe kwam, maar die straks zelf bezoek van Huisman krijgt. En ook degenen die op hun beurt de Kweekerij beleverden, blijven in beeld.

Harry en Yvonne

De toeleveranciers houden voor Huisman hun zelfde grote belang als steeds, nu voor het kunnen invullen van de tuinen die Huisman verzorgt, onderhoudt en beplant. En daarnaast blijft de specialiteit Hortensia's een voorname rol spelen. Op beurzen in voornamelijk Duitsland, maar ook op het domein van het nabije Kasteel Hex in België, zullen Harry en Yvonne Huisman opvallend present zijn zoals steeds in een lange reeks van jaren. De gedaanteverwisseling van Kweekerij Kasteel Amstenrade naar Goed Groen mag dan ingrijpend zijn en alle betrokkenen zullen eraan moeten wennen, een dergelijke verandering betekent tevens een beroep op geheel nieuwe creativiteit.

Straks zal de kwekerij gesloten zijn, behoren kerstfairs tot het verleden, maar tikt de tijd normaal door naar een nieuw seizoen. Wie dichtte dat ook alweer, Een nieuwe Lente, een nieuw Geluid?

Yvonne en Harry Huisman


‹ Terug naar het overzicht


www.goedgroen.nu maakt gebruik van cookies - lees meer Sluit deze melding Sluit deze melding